Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

FORANKRING AF POWER2INFLUENCE

Fra tidligere deltagere har vi erfaret, hvad de oplever som de optimale vilkår, når det kommer til at implementere læringen fra kurset. Disse guldkorn vil vi gerne dele med dig, så du kan være med til at sikre det største kursusudbytte til den person, som du kender, der har været på Power2Influence.

Spørg til kurset

Fordi der altid er masser at tage fat på, når en deltager vender tilbage til jobbet efter et kursus, er der en risiko for, at ingen får spurgt til oplevelsen eller læringspunkterne. Det er ærgerligt, idet andres interesse og den efterfølgende mulighed for at fortælle om kurset og måske endda de personlige læringspunkter er et godt første skridt til at tage kursusindholdet i brug i hverdagen og arbejde på de mål, som blev sat ved afslutningen af kurset.

Brug netværket

Power2Influence åbner deltagernes øjne for, hvor meget de egentlig kan påvirke, og det giver dem et helt nyt sprog i forhold til indflydelse. Hvis du også har deltaget på kurset eller kender Influence-modellen, der udgør kursets teoretiske fundament, kan det være udbytterigt at etablere et egentligt netværk. Det vil give mulighed for, at I kan støtte og udfordre hinanden i forhold til den fortsatte brug af værktøjerne fra kurset og dermed vedligeholde træningen.

Giv plads til træning og giv feedback

På kurset får deltagerne masser af træning i at bruge indflydelsesværktøjerne. Efterfølgende vil der uundgåeligt være en overgangsperiode, hvor deltagerne skal lære at bruge deres nye færdigheder i hverdagen. Det kan give anledning til kunstige situationer, og her er det vigtigt, at deltagerne møder opbakning og får positiv feedback.

Følg op

Nogle deltagere har brug for opfølgning for at fortsætte deres træning og udvikling efter kurset. Mange vælger at bruge en coach eller lignende i den videre proces - og det kunne jo godt være dig.

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”