Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

POWER2NEGOTIATE® - Kursus i forhandlingsteknik

​Er du en effektiv forhandler? Ellers kan du blive det! Som noget helt unikt fokuserer PowerNegotiate® både på din forhandlingsteknik og forhandlingsadfærd. Du får således både træning i teknikker og færdigheder, hvormed du kan bevæge dig sikkert igennem forhandlingens faser, men du får også træning i assertiv forhandlingsadfærd, som giver dig power i din indflydelse, og som gør, at du når dine forhandlingsmål, samtidig med at du bevarer en god relation til forhandlingspartneren.

Hvem henvender kurset sig til?

Power2Negotiate® er relevant for dig, der forhandler som en del af dit job. Det være sig både formelle og uformelle forhandlinger.

Hvad indeholder kurset?​

 • ​Kvalitetsforhandlinger
 • Forberedelse af forhandlinger
 • Taktiske valg i forhandlingen
 • Assertiv forhandlingsadfærd
 • Influence-modellen som forhandlingsværktøj
 • Forhandlingsstrategier via GTO-modellen
 • Forhandlingens faser
 • Interessebaseret forhandling
 • Egne forhandlingssituationer

Hvilket udbytte får du?​

Efter Power2Negotiate® vil du:​

 • Vide hvad der kendetegner assertiv adfærd i forhandlingssituationer og kvalitetsforhandlinger
 • Have forståelse for vigtigheden af at forberede sig før forhandlinger
 • Have øget din positive, personlige gennemslagskraft og kunne opnå større indflydelse i forhandlingssituationer
 • Kunne vælge den mest hensigtsmæssige strategi til en forhandling
 • Kende de faser, som en forhandling typisk gennemløber, og kunne strukturere forhandlingen, så der tages højde for de kritiske punkter og potentielle faldgruber i hver enkelt fase
 • Kunne analysere såvel dine egne som forhandlingspartnerens interesser, og bruge denne viden i forhandlingen til at komme bagom standpunkter og konflikter samt søge win/win-løsninger
 • Have trænet forhandlingssituationer fra hverdagen, og efterfølgende kunne gennemføre disse med succes ”i virkeligheden”

Hvordan foregår undervisningen?

Power2Negotiate® er baseret på korte teorioplæg kombineret med masser af praktisk træning via forhandlingsøvelser. Træningen efterfølges af direkte personlig feedback på dine styrker og svagheder som forhandler.

Forud for kurset gennemfører du en 360 graders analyse, hvor du og en række andre personer, som oplever dig i forhandlingssituationer, vurderer din adfærd og gennemslagskraft som forhandler. Med 360 graders analysen får du en profil for din forhandlingsstil, som også er udgangspunktet for at identificere dine styrker og svagheder som forhandler, og dermed definere dine træningsmål for kurset.

Stort fokus på hver enkelt deltager

For at sikre optimalt udbytte og effekt af træningen er der én træner pr. 6 deltagere.

Kursets varighed

Power2Negotiate® er et internatkursus á 3 dages varighed.

Meld dig til Power2Negotiate® via tilmeldingsformularen eller på tlf. 70 10 71 60.

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”