Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

HOW2LEAD® - Kursus i ledelse for nye ledere

Ledelse er at kunne øve positiv indflydelse på andre og sammen skabe resultater.

Vil du have større personlig gennemslagskraft som leder? How2Lead® giver dig den indsigt i dig selv og andre, der er nødvendig for at kunne forstå, influere og lede andre mennesker. Samtidig får du træning i grundlæggende ledelsesværktøjer, som skaber resultater, og som samtidig bevarer de gode relationer. Du lærer med andre ord det ledelsesmæssige håndværk, og du får de bedste forudsætninger for en god start som leder.

Hvem henvender kurset sig til?

How2Lead® henvender sig til ledere eller projektledere med begrænset ledelseserfaring. Kurset er også velegnet for medarbejdere, som står foran en forfremmelse til et leder- eller projektlederjob.​

Hvad indeholder kurset?

 • ​Assertiv kommunikation og adfærd
 • ​Situationsbestemt ledelse
 • ​Konflikthåndtering
 • ​Den vanskelige samtale
 • ​Coaching-/spørgeteknikker
 • ​Forandringsledelse
 • Teamudvikling

Hvilket udbytte får du?​

Efter How2Lead® vil du:

 • ​​Vide, hvad der kendetegner assertiv kommunikation og adfærd
 • Have indsigt i dine stærke og svage sider som leder og være i stand til at identificere andres ressourcer
 • Være i stand til at tilpasse din ledelsesstil til kompetenceniveauet hos en medarbejder på en given opgave
 • ​Have kendskab til forskellige konflikttyper og konfliktudvikling
 • Kunne skabe win/win-situationer i forbindelse med konflikthåndtering
 • Have trænet ledelsesmæssigt vanskelige samtaler
 • ​Vide, hvornår coaching er hensigtsmæssigt som ledelsesværktøj, og hvornår der er behov for at tage andre ledelsesværktøjer i brug
 • Have forskellige spørgeteknikker til rådighed som en del af din værktøjskasse til ledelse
 • Have værktøjer til at udvikle dit team
 • Have værktøjer og viden til at gennemføre succesfulde forandringstiltag

TILMELD NYHEDSBREV

Hvordan foregår undervisningen?

How2Lead® er baseret på korte teorioplæg kombineret med masser af praktisk træning i case-øvelser baseret på ledelsessituationer. Træningen efterfølges af en direkte, personlig feedback.

​Vekselvirkningen mellem praktisk træning og personlig feedback er central under hele kurset. Vi beskriver præcist, hvad vi har observeret hos dig under træningen, og hvad vores reaktion er. Herved får du et klart billede af, hvordan du påvirker andre, og hvordan du kan styrke dit personlige lederskab.

Stort fokus på hver enkelt deltager

For at sikre optimalt udbytte og effekt af træningen er der én træner pr. 7 deltagere.

Kursets varighed

How2Lead® består af to moduler af henholdsvis 3 og 2 dages varighed, der begge gennemføres som internatkurser. Ved afslutningen af det første modul udarbejder du en handlingsplan, som du arbejder med i perioden mellem de to moduler. Erfaringerne herfra anvendes ved træningen på modul 2.

Meld dig til How2Lead® via tilmeldingsformularen eller på tlf. 70 10 71 60.

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”