Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

POWER2INFLUENCE® - Kursus i personlig gennemslagskraft

Hvordan får jeg større indflydelse og når endnu flere af mine mål og resultater?

Hvordan kan jeg få mine holdninger igennem på møder?

Hvordan kan jeg bedre håndtere andres modstand mod mine idéer?

Hvordan får jeg mere personlig gennemslagkraft?

Kan du genkende nogle af disse spørgsmål? Eller har du lignende udfordringer ift. din indflydelse og personlige gennemslagskraft? Så er Power2Influence® helt sikkert relevant for dig – her har flere end 40.000 personer i Danmark igennem tiden fået effektive værktøjer med Influence-modellen som fundamentet til at øge deres personlige power og gennemslagskraft

Hvem henvender kurset sig til?

Power2Influence® henvender sig til alle typer medarbejdere både med og uden lederansvar, som vil blive bedre til at få indflydelse og dermed nå deres mål – også mere effektivt.

Hvad får du ud af at deltage?

Efter Power2influence® vil du:​

  • Kunne sætte præcise mål for den indflydelse, som du ønsker at opnå i en given situation

  • Kunne bruge indflydelsesstilene til at udarbejde en strategi for din adfærd til at nå et mål
  • Være fleksibel i din indflydelsesadfærd og kunne skifte til hver af de fire indflydelsesstile, når det er påkrævet i en situation for, at målet kan nås
  • Have identificeret mentale blokeringer, som hindrer dig i at opnå den ønskede indflydelse

  • Have trænet anvendelsen af Influence-modellen i en vigtig indflydelsessituation fra din hverdag, således at du er i stand til at gennemføre denne ”i virkeligheden” straks efter kurset

  • Have adgang til et digitalt læringsmiljø der understøtter din fortsatte træning af din indflydelsesadfærd

  • Have større personlig power og kunne bruge dine forøgede færdigheder inden for indflydelse og positiv, personlig gennemslagskraft til at nå flere mål og skabe endnu bedre resultater, samtidig med at du bevarer gode relationer

TILMELD NYHEDSBREV

Hvordan foregår undervisningen?

Power2Influence® er et krævende kursus, hvor du er i centrum hele tiden. Kurset bygger på en kort teoretisk introduktion til Influence-modellen, som er kursets fundament. Dernæst er der øvelser med intensiv, praktisk træning i at bruge modellens indflydelsesstile og dermed tilpasse din kommunikation, så du anvender de indflydelsesstile, der kan føre dig til dit mål med at søge indflydelse.

Træningen efterfølges af direkte, personlig feedback på din adfærd og dine resultater. Som afslutning på kurset får du en personlig opsummering af din feedback fra trænergruppen med fokus på de indsatsområder, som det vil give dig bedst udbytte at arbejde videre med i dagligdagen.

Forud for kurset gennemfører du en 360 graders analyse, hvor du og en række personer, som det er vigtigt, at du kan øve indflydelse på i dit job, vurderer din adfærd, når du bruger din gennemslagskraft til at påvirke andre. Analysen danner grundlag for at identificere dine indsatsområder. Efter kurset kan du udarbejde en effektmåling, så du kan se, hvor du har fået større indflydelse.

Læs mere om opbygningen af træningsforløbet

Stort fokus på hver enkelt deltager

For at sikre optimalt udbytte og effekt af træningen er der én træner pr. max. 7 deltagere.

Kursets varighed

Du kan gennemføre Power2Influence® på to måder:

Et internatkursus á 3 dages varighed

Et eksternatkursus á 4 dages varighed

Efter kurset slipper vi dig ikke helt…

For Power2Influence® er et træningsforløb på i alt 6 måneder. Det betyder, at det er den tid, hvor du vil indgå i et organiseret forløb, hvor vi holder dig til ilden med at få brugt kursusværktøjerne og gjort det til en vane at sætte mål og planlægge din adfærd, når du vil have indflydelse.

Forløbet starter, fra du tager fat på din forberedelse til Power2Influence®, og det slutter med, at du gennemfører en effektmåling og konstaterer, hvordan du har fået større positiv, personlig gennemslagskraft og dermed mere indflydelse.

Tryk på dette link for at se en grafik som viser alle de aktiviteter, der er indeholdt i det samlede træningsforløb til Power2Influence®.

Meld dig til Power2Influence® via tilmeldingsformularen eller på tlf. 70 10 71 60.

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”