Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

HVORFOR VARER POWER2INFLUENCE®-KURSET 3½-5 DAGE?

Ca. 28 dage tager det at ændre en vane. Det gælder også for adfærd, som vi arbejder med på Power2Influence®, for ineffektiv adfærd i relation til indflydelse er oftest udtryk for en (dårlig) vane.

28 dage skal du dog alligevel ikke afsætte til Power2Influence®-kurset, men vi skal bruge 3½-5 dage til at træne dig i Influence-modellen for, at vi kan arbejde dens indflydelsesstile ind under huden på dig, så du er klar til at bruge dem i hverdagen og kan opnå større indflydelse. Dette forstår tidligere deltagere udmærket – se f.eks. disse evalueringer af kursets varighed:

”Det havde den helt rette længde, så der var tid nok til at flytte noget.”

”3 1/2 dag så komprimeret er lang tid, og på den anden side; med al det der skal gennemgås og gennemprøves osv., kan det nok ikke gøres kortere, så helt OK.”

”Det er meget intenst og mange lange dage. Men jeg må indrømme, at det går hurtigt, og at det slet ikke føles så lang tid. Når man ser programmet, virker det voldsomt.”

”Langt kursus, men passende ifht. pensum.”

”Længden er tilpas til, at jeg nåede at få indtryk af, hvordan jeg skal bruge mine nye færdigheder.”

”Varigheden er passende, for at kunne rykke sig så er det nødvendigt med god tid.”

Power2Influence® varer med andre ord 3½-5 dage, fordi der skal være tilstrækkelig tid til den træning, som gør, at du efterfølgende kan anvende værktøjerne i hverdagen – men vi slipper dig faktisk ikke helt her...

Værktøjer til implementeringen af Power2Influence®

For at fastholde dig i dine nye vaner ift. din adfærd og fokus på indflydelse vil du efter kursusdagene fortsat have adgang til det online personlige læringsmiljø kaldet en hub, som du brugte i din forberedelse til kurset. På hub’en finder du blandt andet en operationel beskrivelse af Influence-modellen, der også indeholder videoklip, som du kan lade dig inspirere af, når du skal bruge indflydelsesstilene i hverdagen. Der er også en række forslag til situationer, hvor du fortsat kan træne din indflydelse.

Endelig sender hub’en i de første seks uger efter kurset to mails til dig, som beder dig om at forholde dig til din udvikling i relation til indflydelse. Der er dels refleksive spørgsmål, og dels er der et kvantitativt spørgsmål, som måler på din udvikling. Du kan også sende det kvantitative spørgsmål til respondenterne fra din indledende 360 graders analyse og dermed få deres syn på din udvikling i form af en 720 graders feedback.​

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”