Hent vores app her »   Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i App Store og planlæg din adfærd  Få mere gennemslagskraft og indflydelse – download vores app i Google Play og planlæg din adfærd     

​Book din plads på et af voreS næste kurSER

MASTER IN INFLUENCE®

​Hvis du ligesom os synes, at den vigtigste kompetence er evnen til at udøve en positiv indflydelse på andre – altså at nå dine mål og samtidig skabe gode relationer – er vores kursus Master In Influence® lige noget for dig.

Kursets formål er at fastholde og udbygge de kompetencer, du fik på Power2Influence® og integrere dem i din hverdag, samtidig med at du får mulighed for at reflektere over dine målsætninger på og med jobbet og dermed rammen for den indflydelse, som du gerne vil opnå.

Eksempler på typiske målsætninger er:

  • Opnå kollegernes tilslutning til dine idéer og visioner
  • Identificere og bearbejde mentale overbevisninger, som hindrer dig i at få maksimal indflydelse
  • Oparbejde modet til at holde fast på dine holdninger og meninger trods modstand

​Men der kan være mange andre, og før kurset vil du derfor blive kontaktet af træneren for at diskutere din målsætning for Master In Influence®. I vil også gøre status på dine fremskridt efter Power2Influence®, som evalueres via en ny 360 graders analyse.

Indholdet af Master In Influence®

På kurset vil du få genopfrisket Influence-modellen med yderligere træning, så du bliver endnu bedre til at beherske de enkelte indflydelsesstile. Du vil endvidere få lejlighed til at ”gå bag om” din adfærd, så du får forståelse for, hvorfor du favoriserer bestemte indflydelsesstile og identificere de værdier og den passion, som ligger heri, samtidig med at du bliver bekendt med og bearbejder de mentale, begrænsende overbevisninger eller hæmninger, der afholder dig fra at bruge andre indflydelsesstile. Med denne indsigt kan du også lære at mestre disse indflydelsesstile til perfektion.

Master In Influence® gennemføres på samme måde som Power2Influence® – der er kort sagt masser af træning og direkte, personlig feedback. De fleste øvelser foregår i situationer fra din egen hverdag. Herudover er der også afsat god tid til refleksion og individuel sparring med træneren.

Kurset gennemføres med maksimalt 6 deltagere, så der hele tiden er et stort personligt fokus på dig.

Hvem henvender kurset sig til?

Master In Influence® henvender sig til alle typer medarbejdere – både med og uden lederansvar. Du skal dog have gennemført Power2Influence® for at kunne deltage på Master In Influence®.

Hvilket udbytte får du?

Efter Master In Influence® vil du:​

  • Have udbygget dine evner og færdigheder til at opnå indflydelse ved, at du har skærpet dine stærkeste indflydelsesstile og øget din selvtillid, når du anvender dine mindre stærke indflydelsesstile
  • Have identificeret og bearbejdet mentale overbevisninger og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der begrænser din power og gennemslagskraft
  • Have forøget din personlige power og positive gennemslagskraft, så du kan få succes i endnu flere – og også kritiske – indflydelsessituationer i hverdagen
  • Have ubegrænset adgang til et digitalt læringsmiljø, der understøtter dit fortsatte fokus på indflydelse og positiv, personlig gennemslagskraft


Kursets varighed

Master In Influence® er et internatkursus á 3 dages varighed.

Meld dig til Master In Influence® via tilmeldingsformularen eller på tlf. 70 10 71 60.​

​Citat fra deltager på Power2Influence i marts 2015

”Kursets fokus på øvelser er eminent, og den megen feedback gør, at jeg med dette kursus har rykket mig og har mere gennemslagskraft”